Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/lemat/public_html/multimed-lodz.pl/class/models/Connection.php on line 9

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, iż:


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:     NZOZ MULTIMED Banaś sp.j z siedzibą przy ul. Leopolda Tyrmanda 4 w Łodzi 93-218  NIP 728-22-02-881,  REGON 472 02 50 23, KRS 0000359425
  2. Osoba kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w NZOZ Multimed Banas sp.j jest:                                                      Inspektor Ochrony Danych Osobowych  dostępny pod adresem e-mail: iodo.multimed@gmail.com
  3. Dane osobowe pacjentów przetwarzane będą w celu: udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia i udostepnienia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.                                                                                                

           Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w    tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r.         o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

  1. Odbiorcą  danych osobowych pacjenta mogą być: Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Pełnomocnik Praw Pacjenta, ubezpieczyciel pacjenta, osoby upoważnione do udostepnienia dokumentacji medycznej Pacjenta zarówno za życia jak i po jego śmierci , podmioty medyczne na podstawie skierowania, podmioty wykonujące badania diagnostyczne i laboratoryjne oraz inne uprawnione organy  na podstawie obowiązującego prawa;
  2. Dane osobowe pacjenta nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  3. Dane osobowe Pacjenta będą przechowywane przez okres określony w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj: 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu ( poza wyjątkami określonymi przepisami prawa)
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) z ograniczeniem do wykonania  tych czynności w przypadku podmiotu leczniczego na podstawie odrębnych przepisów prawa
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń.
  7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Katarzyna Fibak